All seasons spinning
Aanbiedingen

Kies voor AIS van Vcare voor slimmere zorg

AIS & eHealth

In de zorg is goede communicatie van groot belang. Zorgverleners hebben behoefte aan actuele medicijnvoorschriften op het moment van voorschrijven. Patiënten kunnen belangrijke informatie verschaffen over hun actuele medicijngebruik. Inzet van moderne communicatietechnologieën in de zorg, eHealth, speelt hierbij een steeds belangrijkere rol. De inzet van eHealth biedt mogelijkheden binnen zorgprofessionals om efficiënter te communiceren met zowel andere zorgverleners als patiënten. Het maakt daarnaast nieuwe vormen van dienstverlening aan de patiënt mogelijk, zoals hij ook in andere sectoren dan de zorg gewend is.

Binnen Vcare hebben we onze Pharma connect precies zo ontwikkeld dat het de nieuwe toepassingen voor eHealth integreert en ondersteund binnen een veilig cloud communicatie platform.

Slimme communicatie oplossingen voor de zorg

Vcare heeft goed geluisterd naar de wensen van zorgprofessionals. Pharma Repeat is dusdanig ontwikkeld, dat het zorgprofessionals veel vrijheid en gemak geeft voor het aanvragen van herhaalrecepten. Dankzij een slim systeem om alle aanvragen te groperen, kunnen deze eenvoudig beluisterd worden en opgevolgd worden zodat mensen snel en eenvoudig hun recept kunnen ophalen. Dit in combinatie met onze andere applicaties, Vcare Recorder waarmee automatische gespreksopname wordt toegepast én Vcare Call back voor automatische terugbellen, maakt het de zorgprofessional het werken stukken makkelijker en vele malen efficiënter. Ook kunnen gesprekken automatisch doorgeschakeld worden van vast nummer naar mobiel of een doorschakeling naar een collega.

Privacy en data veiligheid elektronische gegevensuitwisseling

Een belangrijk randvoorwaarden voor digitale zorg applicaties is de bescherming van persoonsgegevens van patiënten. Het is ontzettend belangrijk dat de elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners altijd veilig en secuur gebeurd.

 

Zorgverleners kunnen voornamelijk met andere huisartsen elektronisch gegevens uitwisselen over patiënten. Het gaat dan om de uitwisseling van gestructureerde informatie die automatisch verwerkt kan worden door de zender en/of ontvanger. Daarbij zijn fax en e-mail buiten beschouwing gelaten. Het gaat meestal om recepten van huisartsen en overzichten van actueel gebruik. Laboratoriumwaarden en indicaties zijn de belangrijkste voorbeelden van overige informatie die gebruikers elektronisch gestandaardiseerd willen kunnen uitwisselen, maar wat nog verder geoptimaliseerd dient te worden.

Bij Vcare worden patiëntengegevens en andere medische gegevens veilig opgeslagen en voldoen aan de strenge ISO 27001 en NEN 7510 certificeringen die gelden voor data opslag en gegevens uitwisseling. Als extra voordeel kunnen onze klanten waar dan ook ter wereld inzage krijgen in de gegevens omdat Vcare connect volledig in de cloud werkt. Ideaal natuurlijk wanneer uw medewerkers moeten uitwijken naar een andere werklocatie of wanneer thuiswerken ook tot de mogelijkheden behoort.

Belangrijk is dat gegevens met andere instellingen niet zomaar gedeeld kunnen worden, zonder expliciet toestemming van de eindverantwoordelijke. Toegangscontrole wordt afgeschermd dankzij twee-staps verificatie en data logging van de gebruiker die toegang heeft bemachtigd tot specifieke data. Het voordeel is dat wij uit de praktijk zien dat zorgverleners meer positieve effecten dan belemmeringen zien, wanneer gegevensuitwisseling mogelijk is. Zorgverleners vinden het wel degelijk wenselijk met andere instellingen gegevens te kunnen uitwisselen. Als gevolg van de nog onvoldoende andere uitwisselingsmogelijkheden wordt de email to fax veelvuldig gebruikt om informatie uit te kunnen wisselen.

Het belang van een goed werkend AIS in Nederland

Het AIS systeem vormt een cruciaal onderdeel van de zorg in Nederland. Deze specialist is de deskundige op het gebied van correct medicatiegebruik voor de patiënt en heeft een grote rol in het verzorgen van de voorgeschreven recept en let daarbij op contra-indicaties. Daarnaast signaleert en registreert de specialist eventuele bijwerkingen en bevordert hij correct geneesmiddelengebruik.

Vcare onderschrijf het belang van de wensen van zorgverleners en heeft daarom in nauwe samenwerking slimme integraties ontwikkeld die bijdragen aan een hogere efficiency zodat er meer tijd over blijft voor andere zorg of acute zorg.

https://www.vcareconnect.nl/