All seasons spinning
Image default
Zakelijke dienstverlening

Business Performance binnen je bedrijf

Prestatiebeheer is een belangrijk aspect van continue verbetering in een wereld waarin AI, big data en cloud computing standaard zijn en de concurrentie moordend is. Prestatiemanagement is altijd al een onderwerp van belang geweest, maar de context en methoden ervan zijn nu fundamenteel anders. Tuuring Business Performance helpt organisaties bij het optimaliseren van hun prestatiemanagementprogramma door vast te stellen wat voor hen belangrijk is.

Wat is het?

Organisaties gebruiken prestatiemanagement als een strategie voor voortdurende verbetering, door doelen te stellen en de resultaten te controleren. Prestatiemanagement is een vorm van organisatieontwikkeling die zorgt voor optimale prestaties. Prestatiemanagement begint met een onderzoek van de huidige omgeving; vervolgens worden doelen en vaardigheden gecreëerd; prestaties worden gemeten, gecorrigeerd en geïndexeerd; en tenslotte worden een nieuwe situatie en een nieuwe stap vastgesteld. Prestatiebeheer is een digitale benadering van het verzamelen van gegevens die met behulp van AI worden geanalyseerd om beslissingen te nemen. Een AI-algoritme kan bijvoorbeeld de juiste persoon naar de juiste hulp verwijzen, of de ideale kandidaat voor een baan selecteren. Bovendien leert AI veel uit zichzelf en heeft het weinig menselijke hulp nodig. Gezien de schaalbaarheid, transparantie en (grotendeels) doorzichtigheid van AI is prestatiebeheer op dit moment cruciaal. Big data verwijst naar het verzamelen, verwerken en omzetten van grootschalige gegevens in acties. Big data en prestatiebeheer zijn met elkaar verbonden. Wat dach je van het monitoren van het vertrouwen van de klant, het verzamelen van feedback van de klant en het analyseren daarvan? Programma’s voor prestatiebeheer kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van big data sets.

Tot slot

Prestatiebeheer is een aanpak van voortdurende verbetering waarbij doelen worden gesteld, gecontroleerd en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden bereikt. Met behulp van digitaal prestatiebeheer kunnen organisaties de meest geschikte instrumenten inzetten om het veranderingsproces te versterken. Big data verwijst naar het proces van het verzamelen van grote datasets, het verwerken ervan en het vertalen naar actie. De nieuwe manier van werken bestaat erin gegevens te delen en de waarde ervan te vergroten. Bij de evaluatie van prestatiebeheer moeten zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten in aanmerking worden genomen.

https://tuuring.com/