All seasons spinning
Image default
Woningen

De Vlaamse verzekering gewaarborgd wonen: gratis bescherming voor uw thuis

appartement te huur

Als je een hypotheek afsluit voor de bouw, aankoop en / of renovatie van een woning en aan bepaalde toegangsvoorwaarden voldoet, kan je bij de Vlaamse overheid een gegarandeerde woonverzekering aanvragen. De verzekering is volledig gratis en als u plotseling werkloos of arbeidsongeschikt wordt, helpt het u om uw kredietlimiet verder af te betalen.

Uw aanvraag voor een door Vlaanderen gewaarborgde huisvestingsverzekering moet binnen een jaar na de eerste of enige opname van het kredietkapitaal bij het Vlaams Gewest worden ingediend.

Het moet het enige huis in Vlaanderen zijn. U bezit geen andere huizen die de volledige eigendom of volledige gebruiksrechten hebben. Huizen beschreven in art. Artikel 19 van de Huisvestingswet Vlaanderen (bijvoorbeeld leegverklaarde woningen) en geconfisqueerde woningen zijn uitgesloten.

U heeft een hypotheek van minimaal 50.000 euro geleend om deze woning te bouwen, kopen of kopen en renoveren, of u heeft minimaal 25.000 euro geleend om de woning net te renoveren. Voldoet daarom niet aan de voorwaarden:

  • Herfinancieren
  • Overbruggingskrediet
  • Het kredietbedrag is lager dan het bovenstaande bedrag;
  • Het krediet wordt alleen gebruikt om bouwgrond aan te kopen;
  • Een kredietlijn verkregen op naam van een rechtspersoon of een gebouw dat (een deel van) gebruikt wordt voor commerciële of professionele doeleinden.

De verkoopwaarde van de woning wordt geschat op maximaal 320.000 euro (of 368.000 euro in steden in de regio Halle-Vilvoorde en bepaalde steden in de regio Leuven, in het bijzonder Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren).

Je bent op het moment van aanmelding niet (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en hebt minimaal 12 aaneengesloten maanden (deeltijd) beroepsactiviteiten verricht (je moet de proeftijd of stageperiode doorlopen; uitzendovereenkomsten worden niet meegerekend).

Zelfstandigen moeten werkzaamheden als zelfstandige gedurende minimaal één jaar als hoofdberoep uitoefenen.

Er is geen inkomensgrens, tenzij je voor 1 januari 2012 een bouwvergunning hebt aangevraagd en het voornaamste energieverbruik hoger is dan E70 voor een nieuwbouwlening.

Wanneer kunt u deze verzekering aanvragen?

Uw aanvraag voor een door Vlaanderen gewaarborgde huisvestingsverzekering moet binnen een jaar na de eerste of enige opname van het kredietkapitaal bij het Vlaams Gewest worden ingediend. Het aanvraagformulier en de bijbehorende instructies vind je op www.wonenvlaanderen.be. 

Aanvragen die meer dan een jaar na de eerste toewijzing of volstorting van kapitaal zijn ingediend, komen niet meer in aanmerking. Mogelijk hebt u nog niet eerder een Vlaamse verzekering afgesloten voor gegarandeerd wonen in hetzelfde huis.

Belangrijke opmerking: alleen Vlaanderen kan beslissen of het uw dossier aanvaardt of weigert.

Alleen het Vlaamse Gewest kan beslissen of het uw documenten aanvaardt of weigert.

Wat is de geldigheidsduur van een Vlaamse woonverzekering?

Na toetreding is de verzekering 10 jaar geldig. De wachttijd is 3 maanden.

Welke tegemoetkoming krijgt u van deze verzekering?

De maximale toelage is 500 euro per maand. Voor nieuwbouw of energiezuinige woningen met een E-klasse lager dan of gelijk aan E70 wordt dit maximumbedrag verhoogd naar 600 euro. De Vlaamse verzekering garandeert dat het werkelijk betaalde inkomen lager kan zijn, afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies.

Bij onvrijwillige werkloosheid loopt de subsidie ​​maximaal 18 maanden door en bij arbeidsongeschiktheid maximaal 36 maanden. Het wordt rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappij aan de kredietgever betaald.

De vergoeding voor de verzekering van het gewaarborgd inkomen voor het eerste jaar is ook beperkt tot 70% van de maandelijkse aflossing van de lening, het tweede jaar is beperkt tot 56% en het derde jaar is beperkt tot 42%.

huis te koop wilrijk

https://be.propenda.com