All seasons spinning
Image default
Energie

Een windmolen van EAZ Nederland

Groene energie is een bloeiende industrie, en bedrijven komen elke dag met nieuwe manieren om het toegankelijker te maken. Eén zo’n bedrijf is de Nederlandse groene energieleverancier Ecofys en partner GreenEagain, die onlangs hun initiatief ‘EAZ’ Wind Nederland’ lanceerden. In deze blog kijken we naar wat EAZ Wind zo uniek maakt, wie in aanmerking komt voor het programma en waarom je er misschien zelf aan mee wilt doen. Lees meer belangrijke informatie op eazwind.nl

De mogelijkheden van EAZ Wind

EAZ Wind Nederland heeft het initiatief genomen om milieuvriendelijke methoden te ontwikkelen voor de productie van duurzame energie. Zij wekken elektriciteit op uit hernieuwbare bronnen, waaronder zon, wind en water, maar ook uit afval of biomassa. Het gebruik van fossiele brandstoffen of kernenergie om stroom op te wekken is niet nodig. Windparken worden voorzien van uitgebreide diensten, van concept tot exploitatie, alsmede projectontwikkeling, investeringen en onderhoud. Zonne-energie en energie uit afval worden ook geleverd. Zij zijn actief op diverse projecten in binnen- en buitenland, waarvan vele in de onshore en offshore windenergiesector.

Hernieuwbare energieprocessen

Zonne-energie – Zonne-energie, opgewekt door fotovoltaïsche systemen, kan worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, voor verwarming en koeling, voor waterontzilting en voor verschillende industriële processen. Windenergie – Windenergie kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken, warmte te produceren en industriële proceswarmte op te wekken. Bovendien kan de wind worden gebruikt om energie op te wekken door zijn potentiële energie te benutten. Dit gebeurt door deze om te zetten in mechanische energie in windturbines, die deze op hun beurt omzetten in elektrische energie. Energie uit biomassa – Biomassa is een hernieuwbare energiebron die kan worden gebruikt als brandstof voor een groot aantal toepassingen, waaronder de opwekking van elektriciteit en warmte, warmtekrachtkoppeling (WKK) en bijstook.

Wat zijn biodiesel processen?

Biodiesel kan op verschillende manieren worden geproduceerd, onder andere door plantaardige olie te veresteren en vervolgens de resulterende methylesters van vetzuren (FAME’s) te methyleren. De veresteringsprocedure wordt uitgevoerd in een continu proces waarbij een oplosmiddel of superkritische vloeistof als reactiemedium wordt gebruikt. De procedure moet worden gekoeld om oververhitting te voorkomen; het is een exotherm proces dat bij hoge temperatuur en druk wordt uitgevoerd. De eenvoudige en redelijk geprijsde koelmantel op de reactor is de eenvoudigste en goedkoopste methode om het superkritische methanol oplosmiddel te koelen. Lees hier meer over het bedrijf EAZ Wind Nederland en de oplossingen.https://www.eazwind.nl/