All seasons spinning
Image default
Zakelijke dienstverlening

Maatregelen Woningmarkt

Door het kabinet worden in de aankomende tijd geen aangrijpende maatregelen getroffen om te woningmarkt te hervormen. Waar wel een verandering in komt is de hypotheekaftrek die wordt verlaagd. Daarnaast vind een aantal technische aanpassingen plaats die vanaf 20222 gaan plaatsvinden.

Dit is bijvoorbeeld de afbouw van hypotheekrenteaftrek van eigen woning. Sinds 2015 werd het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd, voor zover de rente werd afgetrokken tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief in box 1. In 2023 wordt deze verlaging nog een keer doorgevoerd. Hierdoor is de hypotheekrente definitief tot 37,05% aftrekbaar, wat overeenkomt met het tarief van de eerste schijf. Dit aftrekpercentage geldt overigens ook voor andere aftrekposten.

Betaal je weinig of reen rente omdat je geen of maar een kleine eigenwoningschuld hebt? Dan kan je nog gebruikmaken van de Hillen-aftrek, waarbij de aftrek in 30 jaar afgebouwd wordt en bedraagt 86,76% voor 2022.

Ook wordt de eigenwoningforfait lager. Het woningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van het huis. Ook worden hierbij de inkomsten opgeteld, waardoor de aftrekpost van de woning stijgt. De woningforfait in 2022 bedraagt 0,45% tot €1.100.000 en daarboven blijft het 2,35%. De verlaging is ingesteld ter compensatie voor de afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

Daarnaast wordt de eenmalige verhoging van de schenkingsvrijstelling in 2022 voortgezet. Dat geldt voor de eigen woning van €105.302. Hoe hoog deze vrijstelling wordt aan het einde van het jaar bekendgemaakt. Bovendien bestaat sinds 2004 de bijleenregeling. Dit komt erop neer dat wanneer je oude woning meer opbrengt dan het bedrag waarvoor dit gefinancierd is, het bedrag daarboven op de lening voor je nieuwe woning in mindering moet worden gebracht.

Wil je meer weten over deze regelingen? Ga eens in gesprek met een belastingadviseur naaldwijk of een accountantskantoor, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan. Zij weten alles van dit soort vraagstukken, waardoor je altijd op de hoogte bent van de huidige stand van zaken.

http://weanaaldwijk.nl